Mærke: Vinton Cerf

Hvem opfandt internettet?

I dag er over halvdelen af verden online, og internettet anses for at være en af menneskets største opfindelser. Det er et enormt netværk af servere, computere og datacentre, der er forbundet over hele verden.

Men hvem er egentlig opfinderen af internettet? Det kan du blive klogere på her, hvor vi kommer rundt om, hvem der har lagt grundstenene for internettet, som vi kender det i dag. Til slut får du et kort rids over vigtige årstal i forbindelse med internettets opståen.   

To amerikanske grundlæggere

Internettet er ikke blevet til over en kort periode, men er blevet udviklet på siden 1960’erne. Der er uenighed om, hvem der kan tage æren for internettet tilblivelse, og hvornår det reelt blev skabt.

Mange peger dog særligt på to personer. Amerikanerne Robert Kahn og Vinton Cerf er de, som oftest bliver krediteret for at være grundlæggerne af internettet.

Robert Kahn var den første til at sammenkoble 20 computere i 1972. Hans opfindelse lå til grunde for, at han i samarbejde med Vinton Cerf kunne udvikle protokolsystemet TCP/IP. TCP står her for Transmission Control Protokol, og IP for Internet Protokol. De to primære protokoller har gjort kommunikation mellem computere på forskellige netværk muligt.

Det såkaldte internet siges at være blevet omtalt for første gang tilbage i 1974. Knap 20 år senere skulle en ny, vigtig opfindelse vise sig at finde sted, nemlig World Wide Web, som har lagt grundstenene for internettet, som vi kender det i dag. Det uddyber vi længere nede.

Militær indflydelse på internettets opståen

Ideen om at bruge en form for internet til at dele information opstod i 1960’erne. Det skete på baggrund af et oplevet behov blandt det amerikanske militær under Den Kolde Krig.

Militæret og forskere begyndte at udvikle særlige systemer til informationsdeling. Systemerne skulle være i stand til at dele informationer, uden at det var nødvendigt at flytte sig fysisk hen til maskinerne eller sende data via magnetiske lagerenheder.

Det ledte til etableringen af det militære projekt APRANET, der for første gang gjorde det muligt at danne stabil forbindelse mellem to computere i 1969. APRANET er en forkortelse for Advanced Research Projects Agency Network.

Godt 14 år senere tog APRANET protokolsystemet TCP/IP til sig, og nu kunne der foregå kommunikation mellem forskellige computere på forskellige netværk. Mange daterer den 1. januar i 1983 som internettets fødselsdag.

Tilblivelsen af World Wide Web

Ved spørgsmålet om, hvem der har opfundet internettet, er det svært at komme uden om at omtale etableringen af de tre velkendte www, som står for World Wide Web. Selvom der er blevet udviklet på selve internet-teknologien siden 1960’erne, er de tre w’er en vigtig grundsten for det internet, vi kender i dag.

World Wide Web blev opfundet i 1991 af den engelske programmør Tim Berners-Lee. Applikationen bygger op elementerne URL-adresser, HTML og http, og det er teknologien, der i dag muliggør information via internet for enhver computer. Den online applikation har gjort data tilgængeligt via links og hjemmesider.

Vigtige årstal: Internettets opståen

Her får du et kort rids over vigtige årstal i forbindelse med internettets opståen og udvikling til det net, vi kender i dag:

  • 1969: APRANET (Advanced Research Projekts Agency Network) blev etableret, som gjorde det muligt at oprette stabil forbindelse mellem to computere
  • 1972: Den første sammenkobling af 20 computere af den amerikanske elektroingeniør Robert Kahn
  • 1983: Opfindelsen af protokolsystemet TCP/TP af amerikaneren Vinton Cerf
  • 1991: Opfindelsen af World Wide Web (www) af den engelske programmør Tim Berners-Lee
  • 1992: Den første danske hjemmeside blev skabt af Mogens Sandfær til at give adgang til databasen ved biblioteket på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Se video på Engelsk om emnet her.

Anbefal en ny internetudbyder

Send en besked