Erhvervsstyrelsen vil måle din hastighed

PRESSEMEDDELSE: Ny og bedre bredbåndsmåler

Erhvervsstyrelsen har i længere tid haft en bredbåndsmåler, hvor brugerne kan måle deres bredbåndshastighed, denne service er nu blevet udvidet med nye funktioner.

Via et interaktivt kort kan brugerne se deres egne og andres internethastigheder, udbydere og teknologier.

 

Kontorchef Brian Adrian Wessel:

“Erhvervsstyrelsen lægger vægt på, at bredbåndsmarkedet skal være gennemsigtigt for forbrugerne. De nye muligheder for brugerinddragelse og de nye funktioner på bredbåndsmåleren skaber mulighed for et bedre overblik over de faktisk målte hastigheder både i lokalområdet, på regionalt niveau og på landsplan.”

Et bedre overblik giver forbrugerne bedre mulighed for at træffe et oplyst valg om deres bredbåndsabonnement.

Kortet viser målinger på fast- og mobilt bredbånd helt ned på adresseniveau. Et bedre overblik medvirker til at øge gennemsigtigheden og konkurrencen på bredbåndsmarkedet, hvilket Internetpriser.dk er stor tilhænger af.

Mål hastigheden på dit bredbånd lige her.

Derudover kan vi også anbefale EU projektet Samknows, der har et også omfattende måleprogram tilgængeligt, dette kan ses [LINK FJERNET].

Fakta om den nye bredbåndsmåler:

Forbrugerne har i en årrække kunnet måle deres bredbåndshastig-hed med Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler.

Med en ny kortvisningsfunktion kan man nu se både ens egne og andres målinger på et interaktivt kort.

Med den nye funktionalitet på bredbåndsmåleren får brugerne nu mulighed for at:

Indtaste brugeroplysninger til brug for en mere systema-tisk kortlægning af de faktisk målte hastigheder.

Se egne tidligere målinger, som gemmes under din profil.

Se gennemsnitshastigheder på lands-, kommune- eller postnummerniveau.

Se målinger på adresseniveau.

Se målte hastigheder fordelt på udbyder og teknologi.

Se hvilke målinger andre har foretaget i området på et interaktivt kort.

Se om andre i område har målt højere hastigheder og om skift af udbyder skal overvejes.

Medvirke til at gennemsigtigheden og konkurrencen på bredbåndsmarkedet øges.

Bredbåndsmåleren – mål din hastighed.

Der bliver dagligt foretaget ca. 4.000 målinger.

Seneste indlæg

Anbefal en ny internetudbyder

Send en besked